14 | 09 | 2020
A+
A-

16.09.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 16.09.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Dailes teātra ēkai piegulošās teritorijas labiekārtojums Rīgā, Brīvības ielā 75 (kadastra Nr. 0100 023 0108), Šarlotes ielā 1 (kadastra Nr. 0100 023 0101)
  2. Biroja ēkas pārbūve Rīgā, Augusta Deglava ielā 161 (kad. Nr. 0100 092 0663)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Mārsila ielā 58 (kad. Nr. 0100 125 6298)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X