14 | 12 | 2020
A+
A-

16.12.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 16.12.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvju un esošo garāžu (lit. 001, lit. 002, lit. 003, lit. 004, lit. 005, lit. 006, lit. 011) nojaukšana Rīgā, Pilsoņu ielā 4 (kad. Nr. 0100 056 0046)
  2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve un pārbūve Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (kad. Nr. 0100 030 0039)
  3. Studentu dienesta viesnīcas jaunbūve Rīgā, Ūdens ielā 27 (kad. Nr. 0100 063 2057)

 

IX Citi jautājumi

  1. Tirdzniecības centra jaunbūves mets Rīgā, Krasta ielā 40 (kad. Nr. 0100 073 2020)

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X