16 | 04 | 2019
A+
A-

17.04.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 17.04.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

5 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

 

I Attīstības priekšlikumi

1.Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūves Raunas ielā 54 (89. grupa, 158. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Reflection”
Projektētājs: AS „PALAST ARCHITEKTS”, arh. N. Zitmanis 

 

2. Autoskolas mācību ēkas jaunbūve Mūkusalas ielā 78A (52. grupa, 108. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA MARTS-1”

 

3. Veikala – noliktavas DEPO jaunbūve Augusta Deglava ielā 165 (92. grupa, 710. grunts).
Pasūtītājs: SIA „KAIVAS TIRDZNIECĪBAS CENTRS”
Projektētājs: SIA „Valentine.LV”

 

4. Daudzdzīvokļu ēkas un dienesta viesnīcas jaunbūve Vienības gatvē 21 (54. grupa, 210. grunts).
Pasūtītājs: SIA Estera Tekstiliana”
Projektētājs: SIA SARMA&NORDE Arhitekti”

 

5. Biroju ēkas pārbūve Brīvības gatvē 214M (70. grupa, 2382. grunts).
Pasūtītājs: SIA NHC 2”
Projektētājs: SIA MARK arhitekti”

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma izstrādes piemērošana zemes vienībai Brīvības gatvē 462 (127. grupa, 2022. grunts)
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: „SIA Petrol Property”

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

1. RTU mācību korpusa un publisko auditoriju centra Zunda krastmalā 8 un 10 labiekārtojumu.
Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte
Projektētājs: SIA „Valeinis un Stepe”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X