16 | 07 | 2019
A+
A-

17.07.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 17.07.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Loģistikas centra jaunbūve Dzelzavas ielā 129, Rīgā (92. grupa, 2322. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Potential SPV 2”
Projektētājs: SIA „Projektu birojs Grietēns un Kagainis”

 

2.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Martas Rinkas ielā 10A (111. grupa, 202. grunts).

Pasūtītājs: privātpersona
Projektētājs: SIA ,,FORMS”

 

IX Citi jautājumi

1. Ēkas Rīgā, Kalnciema ielā 2B (būves kadastra apzīmējums 0100 061 0154 001) iekļaušana Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Fontu izmērs
Kontrasts