16 | 10 | 2018
A+
A-

17.10.2018. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 17.10.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

5 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts).
Pasūtītājs: privātpersona
Projektētājs: SIA „Artzone Group”, arhitekts Artis Gedrovics

 

2. Dzīvojamās ēkas pārbūve Katoļu ielā 12 (39. grupa, 2006. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Rozetta”
Projektētājs: SIA „Arhitektu Birojs Krasts”, R. Truševska

 

3. Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Miera ielā 107 (25. grupa; 155. grunts)
Pasūtītājs: SIA AURA M”
Projekta izstrādātājs: SIA FORMS”

 

4. Biroju ēkas jaunbūve Ieriķu ielā 7 (70. grupa, 2503. grunts).
Pasūtītājs: SIA SCANDINAVIAN WORLD”
Projekta izstrādātājs: SIA MARK ARHITEKTI”

 

5. Dzīvojamās ēkas pārbūve Vīlandes ielā 11 (11. grupa, 21. grunts)  
Pasūtītājs: SIA  Vīlande”
Projekta izstrādātājs: SIA FORTYFOUR”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto

ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībai Krasta ielā 33, Rīgā (043. grupa, 0161. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.
Ierosinātājs: SIA ,,SUDRABSALA”
Izstrādātājs: SIA ,,METRUM”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X