17 | 09 | 2019
A+
A-

18.09.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 18.09.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. E. Gulbja laboratorijas ēkas pārbūve Brīvības gatvē 366 (92. grupa, 786. grunts).
  2. Ēkas pārbūve par konferenču centru Krasta iela 60 (48. grupa, 2007. grunts).
  3. Dzīvojamās mājas nojaukšana un savrupmājas jaunbūve Selgas ielā 10A (120. grupa, 1691. grunts).
  4. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēka jaunbūve un esošās ēkas lit.001 pārbūve Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts).
  5. Viesnīcas ēkas pārbūve Dzirnavu ielā 107 (30. grupa, 64. grunts).

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. „GEMOSS” veikala studijas jaunbūves Brīvības ielā 111, arhitektūras konkursa nolikuma saskaņošana.

 

IX Citi jautājumi

  1. Multifunkcionāls kompleksa biroja ēkas jaunbūves mets (1. būvniecības kārta) Krasta ielā 1A (43. grupa, 72. grunts).
  2. „Preses nama” pārbūve par viesnīcu, biroju ēku un daudzfunkcionālu centru būvprojekts Balasta dambī 2 (62. grupa, 137. grunts).
  3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves mets Dainas ielā b/n (33. grupa, 147. grunts).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X