18 | 05 | 2021
A+
A-

19.05.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 19.05.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums  plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Detlava Brantkalna 1A (kad. Nr. 0100 071 2618)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma apstiprināšana zemes vienībai Rīgā, Brīvības gatvē 201k – 16 (kad. Nr. 0100 086 0310)
  1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Traleru ielā (kad. Nr. 0100 120 1277)

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Slēgts konkurss daudzstāvu dzīvojamo ēku apbūvei Rīgā, Zaķusalas krastmalā b/n (kad. Nr. 0100 051 0161)

 

 

 

 

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X