18 | 09 | 2018
A+
A-

19.09.2018. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 19.09.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

· 3 attīstības priekšlikums;
· nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
· nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
· nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
· nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
· nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
· nav jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
· nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
· 1 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1.Īslaicīgas lietošanas mazēku – moduļu projekts (jauna būvniecība) Krišjāņa Barona ielā 74 (33. grupa, 66. grunts).

Pasūtītājs: SIA „ZELTA JUMTS”

Projektētājs: SIA „Metric architecture”, būvprojekta vadītājs arhitekts Vadims Gordijenko

2.Divu daudzdzīvokļu māju jaunbūve Cieceres ielā 4 (56. grupa, 2094. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Cieceres Invest”

Projektētājs: SIA „TECTUM”

3.Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Čiekurkalna 1. līnijā 14A (87. grupa, 84. grunts).

Pasūtītājs: SIA ,,Čiekurkalns 14A”

Projektētājs: SIA ,,Teeja”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1.Dzīvojamās ēkas pārbūve Baložu ielā 22 (060. grupa, 2073. grunts)

Pasūtītājs: Fiziska persona

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X