16 | 11 | 2020
A+
A-

19.11.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 19.11.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Biroju ēku ar daudzstāvu apakšzemes stāvvietu jaunbūves Rīgā, Gustava Zemgales gatvē 73 (kad. Nr. 0100 086 0341)

 

IX Citi jautājumi

  1. Izmaiņas fasāžu risinājumā objektam “Servisa ēkas (lit.005) pārbūve Rīgā, Satekles ielā 1” (kad. Nr. 0100 031 2015)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X