19 | 02 | 2019
A+
A-

20.02.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 20.02.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

3 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Mazstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūve Čiekurkalna 2. līnijā 4 (85. grupa, 2071. grunts).
Pasūtītājs: SIA ABata”
Projektētājs: A/S Palast Architekts”

 

2. Īslaicīgas lietošanas ēkas degvielas uzpildes stacijas novietošana Satekles ielā 6 (40. grupa, 2000. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Petrol Prorerty”
Projektētājs: PKF – A/S „Ceļuprojekts”

 

 3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve un ēkas demontāža Baložu ielā 9 (59. grupa, 0031. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „Diānas Zalānes projektu birojs”

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2 (062. grupa, 0137. grunts) apstiprināšana.
Ierosinātājs: SIA ,,PN Project”
Izstrādātājs: SIA ,,Grupa 93”

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X