19 | 05 | 2020
A+
A-

20.05.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 20.05.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Panorāmas rata uzstādīšana, servisa ēkas būve, teritorijas labiekārtošana Rīgā, Raņķa dambī b/n (kad. Nr. 0100 049 0135)
  2. Dzīvojamās ēkas pārbūve un palīgēkas jaunbūve Rīgā, Baložu ielā 21 (kad. Nr. 0100 060 0086)
  3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana un jaunbūve Rīgā, Matīsa ielā 86 (kad.   Nr. 0100 037 0085)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībai Rīgā, Dzirciema ielā 123 (kad. Nr. 0100 077 2103) nodošana publiskai apspriešanai

 

IX Citi jautājumi

  1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves mets Rīgā, Lucavsalas ielā 5 (kad. Nr.   0100 051 0017).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X