19 | 06 | 2021
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.06.2021. sēdes Nr. 25 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

21.06.2021. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

21.06.2021. SĒDES NR. 25 DARBA KĀRTĪBA

 

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1 PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA

INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 2. 3.

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA

INSPEKTORS

ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. V. Freimanis Lucavsalas iela 5

(kadastra numurs 0100 051 0020, kadastra apzīmējums 0100 051 0017)

1.2.2. V. Freimanis Tumes iela 25

(kadastra apzīmējums 0100 073 0601)

1.2.3. V. Freimanis Skrīnes ielas sarkanās līnijas

(kadastra apzīmējums 0100 099 2196),

pie Skrīnes ielas 6

1.2.4. V. Freimanis Lipaiķu iela 10

(kadastra apzīmējums 0100 099 2268)

1.2.5. V. Freimanis Lapu ielas sarkanās līnijas

(kadastra apzīmējums 0100 059 2048),

pie Lapu ielas 24

1.2.6. L.Konrade Spilves iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 077 0185) un zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2054), pie Spilves ielas 6
1.2.7. L.Konrade Slokas iela bez numura

(kadastra apzīmējums 0100 064 2099), pie Slokas ielas 67

1.2.8. G. Šteingolde-Varna Skanstes ielas teritorija

(kadastra apzīmējums 0100 024 0358; 0100 024 4240; 0100 024 9014)

1.2.9. G. Šteingolde-Varna Zaķusala, zemesgabali ar kadastra apzīmējumiem 0100 051 2014, 0100 051 0052, 0100 051 0032, 0100 051 0165
1.2.10. G. Šteingolde-Varna Mazā Juglas iela 24

(kadastra apzīmējums 0100 123 0387)

1.2.11. G. Šteingolde-Varna Murjāņu iela 58

(kadastra apzīmējums 0100 092 0641)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. Freimanis Lejupes iela 1

(kadastra apzīmējums 0100 119 0257)

1.3.2. V. Freimanis Spāres ielas sarkanās līnijas

(kadastra apzīmējums 0100 075 9014),

pie Spāres ielas 7

1.3.3. V. Freimanis Apuzes iela 30B

(kadastra apzīmējums 0100 099 0560)

1.3.4. V. Freimanis Saulkalnes iela 18

(kadastra apzīmējums 0100 073 2027)

1.3.5. V. Freimanis Sējas iela 73

(kadastra apzīmējums 0100 106 0988)

1.3.6. V. Freimanis Tēriņu iela 65

(kadastra apzīmējums 0100 106 2021)

1.3.7. V. Freimanis Graudu iela 68B

(kadastra apzīmējums 0100 107 0005)

1.3.8. V. Freimanis Bauskas iela 49

(kadastra apzīmējums 0100 053 0260),

Bauskas ielas sarkanās līnijas

(kadastra apzīmējums 0100 053 0083)

1.3.9. V. Freimanis Struteles iela 1

(kadastra apzīmējums 0100 059 0187)

1.3.10. V. Freimanis Dzelzceļa iela 25

(kadastra apzīmējums 0100 106 0174)

1.3.11. L.Konrade Auru iela 6A

(kadastra apzīmējums 0100 117 0402)

1.3.12. L.Konrade Staburaga ielas sarkanās līnijas

(kadastra apzīmējums 0100 093 9005), pie Staburaga ielas 14

1.3.13. L.Konrade Lazdu iela 9

(kadastra apzīmējums 0100 082 2434)

1.3.14. L.Konrade Vārves ielas sarkanās līnijas

(kadastra apzīmējums 0100 076 0185), pie Vārves ielas 8

1.3.15. L.Konrade Garozas ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 01000740103), pie Garozas ielas 7
1.3.16. G. Šteingolde-Varna Zemesgabals bez adreses

(kadastra apzīmējums 0100 026 0149), Lielie kapi

 

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                         I. Bernovska

                                                                                                                                           

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X