20 | 11 | 2018
A+
A-

21.11.2018. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 21.11.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 13:00)

Darba kārtība:

6 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Durbes ielā 2 (61. grupa, 213. grunts).
Pasūtītājs: SIA „HOUSERS KVK OU”
Projektētājs: SIA „MARK arhitekti”

2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Anniņmuižas bulvārī 19 (80. grupa, 641. grunts).
Pasūtītājs: SIA „YIT celtniecība
Projektētājs: SIA „Jākobsonu mākslas darbnīca

3. Dzīvojamās ēkas pārbūve Katoļu ielā 12 (39. grupa, 2006. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Rozetta”
Projektētājs: SIA „Arhitektu Birojs Krasts”

4. Dzīvojamās ēkas pārbūve Vīlandes ielā 11 (11. grupa, 21. grunts).
Pasūtītājs: SIA Vīlande”
Projekta izstrādātājs: SIA FORTYFOUR”

5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Krasta iela 87 (48. grupa, 2036. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Bauplan Krasti”
Projektētājs: SIA ER3”

6. Autosalona un autoservisa jaunbūve Mūkupurva ielā 1 (99. grupa, 728. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Moller Auto Latvija”
Projektētājs: SIA „VINCENTS”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44 (65. grupa, 35. grunts) apstiprināšana.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: SIA ,,DĀRZCIEMA NAMI” pilnvarotā persona I. Liepa
Izstrādātājs: SIA „METRUM”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X