20 | 11 | 2018
A+
A-

21.11.2018. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 21.11.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 13:00)

Darba kārtība:

6 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Durbes ielā 2 (61. grupa, 213. grunts).
Pasūtītājs: SIA „HOUSERS KVK OU”
Projektētājs: SIA „MARK arhitekti”

2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Anniņmuižas bulvārī 19 (80. grupa, 641. grunts).
Pasūtītājs: SIA „YIT celtniecība
Projektētājs: SIA „Jākobsonu mākslas darbnīca

3. Dzīvojamās ēkas pārbūve Katoļu ielā 12 (39. grupa, 2006. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Rozetta”
Projektētājs: SIA „Arhitektu Birojs Krasts”

4. Dzīvojamās ēkas pārbūve Vīlandes ielā 11 (11. grupa, 21. grunts).
Pasūtītājs: SIA Vīlande”
Projekta izstrādātājs: SIA FORTYFOUR”

5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Krasta iela 87 (48. grupa, 2036. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Bauplan Krasti”
Projektētājs: SIA ER3”

6. Autosalona un autoservisa jaunbūve Mūkupurva ielā 1 (99. grupa, 728. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Moller Auto Latvija”
Projektētājs: SIA „VINCENTS”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44 (65. grupa, 35. grunts) apstiprināšana.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: SIA ,,DĀRZCIEMA NAMI” pilnvarotā persona I. Liepa
Izstrādātājs: SIA „METRUM”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

Fontu izmērs
Kontrasts