20 | 04 | 2020
A+
A-

22.04.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 22.04.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums  plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Noliktavas ēkas jaunbūve, palīgēku un savrupmājas demontāža Rīgā, Kurzemes prospektā 117 (kad. Nr. 0100 117 0004).
  2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Trijādības ielā 1 (kad. Nr. 0100 049 0007).
  3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Trijādības ielā 4 (kad. Nr. 0100 049 0032).
  4. Piecu noliktavu ēku novietošana ārtelpu nomas punktam Rīgā, Krasta ielā 83 (kad. Nr. 0100 048 0114).
  5. Tirdzniecības centra jaunbūve un esošo ēku nojaukšana Rīgā, Tilta ielā 1 (kad. Nr. 0100 016 0221).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X