21 | 05 | 2019
A+
A-

22.05.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 22.05.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

8 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
1 būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikums;
nav citu jautājumu.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Skatuve mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80 (121. grupa, 2566. grunts).

Pasūtītājs: VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
Projektētājs: SIA „Arhitektu Birojs Krasts”

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Dzelzavas ielā 74C (71.grupa, 2044. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Laba māja centrā”
Projektētājs: SIA „TECTUM” 

 

3. Dienesta viesnīcas jaunbūve Magoņu ielā 9 (56. grupa, 160.grunts) un dienesta viesnīcas jaunbūve Mazā Nometņu ielā 68 (56. grupa, 2056.grunts).

Pasūtītājs: SIA Estera Holding”
Projektētājs: „MARK arhitekti”

 

4. Dienesta viesnīcas jaunbūve Mazā Nometņu ielā 68 (56.grupa, 2056.grunts).

Pasūtītājs: SIA „Estera Holding”
Projektētājs: “MARK arhitekti”

 

5. Dzīvojamās ēkas pārbūve par biroja ēku ar papildus apjoma izbūvi Jēkabpils ielā 3 (40. grupa, 84.grunts).

Pasūtītājs: SIA „INCOLAB SERVICES LATVIJA”
Projektētājs: US ARHITEKTI

 

6. Viena dzīvokļa un divu dzīvokļu māju jaunbūve Ģipša ielā (62.grupa, 2042. grunts).

Pasūtītājs: SIA ,,MOLS”
Projektētājs: SIA ,,LDU”

 

7. Pagalma pārejas izbūve Latvijas mākslas akadēmijas ēkai Kalpaka bulvārī 13 (9. grupa; 57. grunts).

Pasūtītājs: Latvijas mākslas akadēmija
Projektētājs: SIA AIG”

 

8. Biroju ēkas jaunbūve Roberta Hirša ielā 1 (18. grupa, 192. grunts).

Pasūtītājs: SIA ,,HANZAS 14”
Projektētājs: SIA ,,ARHIS ARHITEKTI”

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

1. Fasādes priekšlikums daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Aglonas ielā 16.

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: fiziska persone

 

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X