21 | 08 | 2018
A+
A-

22.08.2018. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 22.08.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

· 4 attīstības priekšlikums;
· nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
· nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
· nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
· nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
· nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
· nav jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
· nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
· nav citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Bēniņu stāva pārbūve un ēkas renovācija Rīgā, Alauksta ielā 4 (35. grupa, 71. grunts).

Pasūtītājs: SIA „IKA Construction”

Projektētājs: SIA „EH Arhitekti”

  1. Administratīvās ēkas Hermaņa ielā 3, Rīgā, pārbūve par mazstāvu daudzdzīvokļu māju (57. grupa, 2. grunts).

Pasūtītājs: SIA „BBIM”

Projektētājs: SIA „ALTA GRUPA”

  1. Īslaicīgas lietošanas moduļa būvju novietošana M.Nometņu ielā 36 (56. grupa, 56. grunts).

Pasūtītājs: SIA „SIMEKS”

Projektētājs: SIA „Arhitekta Edgara Bērziņa birojs”

  1. Detālplānojuma zemes vienībai Pureņu ielā 16 (082. grupa, 2664. grunts) nodošana publiskajai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA „Sebrumajas”

Izstrādātājs: SIA ,,The House”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X