23 | 04 | 2019
A+
A-

24.04.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 24.04.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Mēbeļu ražošanas un konstruktoru biroja ēkas jaunbūve Ventspils ielā 45B (75. grupa, 924.grunts).
Pasūtītājs: SIA  MERR”
Projektētājs: SIA „LVL projekts”

 

2. Noliktavas ēkas jaunbūve Ventspils ielā 45C (75. grupa, 2062.grunts).
Pasūtītājs: SIA „MERR”
Projektētājs: SIA „LVL projekts”

 

3. Dzīvojamās mājas jaunbūve Grodņas ielā 3 (66. grupa, 37.grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: fiziska persona

 

4. Daudzdzīvokļu ēka Tomsona ielā 4, Rīgā (24. grupa, 153. grunts).
Pasūtītājs: SIA OM 21”
Projektētājs: SIA OPEN ARHITEKTŪRA UN DIZAINS”

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

1. Biroju ēku jaunbūve Roberta Hirša ielā 1 (18. grupa, 2016. grunts).
Pasūtītājs: SIA Hanzas 14”
Projektētājs: SIA „ARHIS ARHITEKTI”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X