23 | 07 | 2019
A+
A-

24.07.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 24.07.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Ēkas lit. 001 pārbūve, divu ēku jaunbūves, būvju lit. 002, 003, 004, 006, 007, 008, 013 nojaukšana Laboratorijas ielā 5 (35. grupa, 59. grunts).

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībām Radio ielā 1A (5. grupa, 3. grunts) un Radio ielā 1 (5. grupa, 37. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

 

IX Citi jautājumi

1. Tirdzniecības ēkas pārbūves mets Slokas ielā 161 (80. grupa, 362. grunts).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X