23 | 07 | 2019
A+
A-

24.07.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 24.07.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Ēkas lit. 001 pārbūve, divu ēku jaunbūves, būvju lit. 002, 003, 004, 006, 007, 008, 013 nojaukšana Laboratorijas ielā 5 (35. grupa, 59. grunts).

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībām Radio ielā 1A (5. grupa, 3. grunts) un Radio ielā 1 (5. grupa, 37. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

 

IX Citi jautājumi

1. Tirdzniecības ēkas pārbūves mets Slokas ielā 161 (80. grupa, 362. grunts).

Fontu izmērs
Kontrasts