23 | 10 | 2018
A+
A-

24.10.2018. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 24.10.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
    1 jautājums par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

I Attīstības priekšlikumi

1. Ēkas (lit. 009) pārbūve par mazumtirdzniecības ēku Sporta ielā 2 (19. grupa, 86. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Sporta 2”
Projektētājs: SIA „OUTOFBOX”, arhitekts P. Bajārs

2. Autosalona-servisa ēkas jaunbūve Skanstes ielā 31A (24. grupa, 2057. grunts).
Pasūtītājs: SIA „NORDE”.
Projektētājs: SIA „ARCHAB”, arhitekts A. Bērziņš

3. Ēkas pārbūve par viesnīcas ēku Pils ielā 13 (8. grupa, 25. grunts).
Pasūtītājs: SIA „ASG-2
Projektētājs: AS „PALAST ARCHITEKTS”

4. Bijušās slimnīcas  ēkas pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku  Pērnavas  ielā 70  (37. grupa, 145. grunts).
Pasūtītājs: SIA Narvas Investments”
Projekta izstrādātājs: SIA DIĀNAS ZALĀNES PROJEKTU BIROJS”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

1. Pārskats par būvniecības ieceri „Īslaicīgas lietošanas būves – autostāvlaukuma būvniecība Rīgā, Melīdas ielā b/n, pie Emmas ielas 11” (112. grupa, 76. grunts).
Pasūtītājs: privātpersonas
Projektētājs: SIA „Inspiritus”

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X