24 | 03 | 2020
A+
A-

25.03.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 25.03.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Jaukta tipa ēkas jaunbūve Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (2A) (51. grupa, 2034. grunts).

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Konkursa nosacījumi apbūvei Rīgā, Krasta ielā 1A, 1B, 1C, 1D un 3A.

 

IX Citi jautājumi

  1. Apartamentu viesnīcas mets Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (51. grupa, 51. grunts).
  2. Par lokālplānojuma zemes vienībām Rīgā, Ceraukstes ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 073 2105); Ceraukstes ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 073 2106); Ceraukstes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 073 0065); zemes vienība ar kad. Nr. 01000730171, zemes vienība ar kad. Nr. 01000730121; Ceraukstes iela 27, kad. Nr. 01000730090; zemes vienība ar kad. Nr. 01001192029; Gulbju iela 9A, kad. Nr. 01001190363; Padures iela 32, kad. Nr. 01001192152; Padures iela 34, kad. Nr. 01001190402; Padures iela 36, kad. Nr. 01001192151; Padures iela 38, kad. Nr. 01001192150; Padures iela 40, kad. Nr. 01001192149; Padures iela 42, kad. Nr.01001192148; Padures iela 44, kad. Nr. 01001192147; Padures iela 46, kad. Nr. 01001192146; Padures iela 48, kad. Nr. 01001192145; Padures iela 50, kad. Nr. 01001192144; Padures iela 52, kad. Nr. 01001192143; Padures iela 52A, kad. Nr. 01001192142; Padures iela 54, kad. Nr. 01001192141 uzsākšanu.
  3. Tirdzniecības centra jaunbūve Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47, fasāžu risinājuma izskatīšana.
  4. Daudzfunkcionālas ēkas ar pazemes autostāvvietām mets Rīgā, Nīcgales ielā 2, Dzelzavas ielā 36A, Dzelzavas ielā 36B, Vējavas ielā (70. grupa 2321, 2041, 2057, 2030. grunts).

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X