24 | 09 | 2019
A+
A-

25.09.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 25.09.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Veļas mazgātavas korpusa jaunbūve Daugavpils ielā 62/66 (45. grupa, 18. grunts).
  1. Dzīvojamās ēkas bēniņu pārbūve par dzīvokļiem Tērbatas ielā 59/61(28. grupa, 70. grunts).

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībām Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts) Juglas krastmala 15 (92. grupa, 496. grunts), Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts) un zemes vienībās bez adreses (92. grupa, 509. un 512. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.
  2. Detālplānojuma zemes vienībām Radio ielā 1A (5. grupa, 3. grunts) un Radio ielā 1 (5. grupa, 37. grunts) apstiprināšana.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Biroja ēkas jaunbūves ar komercplatībām pirmajos divos stāvos Marijas ielā 2 atklāta arhitektūras konkursa nolikuma saskaņošana.

 

IX Citi jautājumi

  1. Draudzes nama jaunbūves mets Sarkandaugavas ielā 10 (16. grupa, 21. grunts).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X