25 | 02 | 2020
A+
A-

26.02.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 26.02.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Tirdzniecības ēkas jaunbūve, būves ar kadastra Nr. 0100 070 0971 001 nojaukšana Rīgā, Stirnu ielā 31 (070. grupa, 0971. grunts).

 

IX Citi jautājumi

  1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu kvartāla apbūves attīstība Rīgā, Lucavsalas ielā 5, meta izskatīšana.
  2. Tehnisko noteikumu pieprasījums Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrādei un būvdarbiem. 4., 5. kārta.
  3. Daugavas stadiona ledus halle Rīgā, Augšielā ielā 1. (37. grupa, 175. grunts).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X