25 | 06 | 2019
A+
A-

26.06.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 26.06.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Ezermalas ielā 30 (84.grupa, 2131. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Ezermalas 30”
Projektētājs: SIA „Diānas Zalānes projektu birojs”

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā (71.grupa, 498.grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: fiziska persona
Izstrādātājs: SIA ,,Damsijas”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X