26 | 01 | 2021
A+
A-

27.01.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 27.01.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Noliktavas ēkas – drupu pārbūve par viesu māju Rīgā, Peitavas ielā 7 (kad. Nr. 0100 003 0073)
  2. Dzīvojamās ēkas Nr.001, pagraba zem pagalma Nr. 002 un Nr. 003 restaurācija, pārbūve un lietošanas veida maiņa par viesnīcas ēku Rīgā, Brīvības ielā 88 (kad. Nr. 0100 028 0082)
  3. Katlu mājas nojaukšana Rīgā, Atlasa ielā 7 (kad. Nr. 0100 087 0268)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībā Rīgā, Veiksmes ielā b/n (kad. Nr. 0100 120 1286) apstiprināšana
  2. Detālplānojuma zemes vienībām Rīgā, Veiksmes ielā b/n (kad. Nr. 0100 120 1408) un Mangaļsalas ielā b/n, Rīgā (kad. Nr. 0100 120 1511) apstiprināšana

 

IX Citi jautājumi

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Klīveru ielā 2 (kad. Nr. 0100 049 0054)
  2. Ēkas jumta stāva pārbūves mets daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Rīgā, Kungu ielā 25 (kad. Nr. 0100 003 0066).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X