26 | 03 | 2019
A+
A-

27.03.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 27.03.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums  plkst. 09:00)

Darba kārtība:

3 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Dienesta viesnīcas jaunbūve Magoņu ielā 9 (056. grupa, 0160. grunts).

Pasūtītājs: SIA Estera Holding”
Projektētājs: MARK arhitekti

 

  1. Zobārstniecības privātprakses jaunbūve Slokas ielā b/n (064. grupa, 2099. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „BK ROYAL”

 

  1. Daugavas stadiona ledus halle Augšielā 1 (037. grupa, 0175. grunts)

Pasūtītājs: VSIA „„Kultūras un sporta centrs Daugavas stadions””
Projektētājs: PA ZALKTIS”; SIA JR ELEMENTS”; SIA MALUS architects”; SIA DR ARHITEKTI”

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto

ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

 

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves Zvejnieku ielā 34 mets (062. grupa, 0017. grunts).

Pasūtītājs: SIA NASAU”
Projektētājs: fiziska persona

 

  1. Fasādes apgleznošana Blaumaņa ielā 15, Rīgā (021. grupa; 092. grunts).

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X