26 | 05 | 2020
A+
A-

27.05.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 27.05.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Dr. Mauriņa klīnikas jaunbūve Rīgā, Jaunā Mežaparka ielā 4 (kad. Nr. 0100 090 0264)
  2. Biroja ēkas ar veikalu un noliktavu jaunbūve Rīgā, Reinvaldu ielā 17 (kad. Nr. 0100 092 0788)
  3. Dzīvokļa pārbūve bēniņu stāvā Rīgā, Elizabetes ielā 85A-6 (kad. Nr. 0100 030 0151)
  4. Dzīvojamās mājas pārbūve Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 11 (kad. Nr. 0100 058 0017)
  5. Esošo noliktavu pārbūve par biroju ēku kompleksu Rīgā, Dzirnavu ielā 128 (kad. Nr. 0100 041 0041)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībai Rīgā, Amoliņa ielā 10 (kad. Nr 0100 128 0165) nodošana publiskai apspriešanai.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. “Zunda parka” teritorijas attīstības vīzija Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X