26 | 11 | 2019
A+
A-

27.11.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 27.11.2019. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

Prezentācija par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūvi Rīgā, Marijas ielā 6 (30. grupa, 82. grunts).

Prezentācija par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Prezentācija par Rīgas Skanstes pirmsskolas ēku kompleksu Grostonas ielā 6  (24. grupa, 340. grunts).

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Gaujienas ielā 3 (15. grupa, 104. grunts).
  2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve Marijas ielā 6 (30. grupa, 82. grunts).
  3. Divu daudzstāvu dzīvojamo ēku jaunbūves Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts).
  4. Rīgas Skanstes pirmsskolas ēku komplekss Grostonas ielā 6 (24. grupa, 340. grunts).

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībām Mūkusalas ielā 15, Rīgā (50.grupa 192.grunts), Mūkusalas ielā 15A, Rīgā (50.grupa 11.grunts), Mūkusalas ielā 23, Rīgā (50.grupa 18.grunts), Mūkusalas ielā 25, Rīgā (50.grupa 20.grunts), Mūkusalas ielā 25A, Rīgā (50.grupa 168.grunts), Mūkusalas ielā 29, Rīgā (50.grupa 139.grunts), Mūkusalas ielā 31, Rīgā (50.grupa 22.grunts), Mūkusalas ielā 42, Rīgā (50.grupa 174.grunts), Mūkusalas ielā 43, Rīgā (50.grupa 28.grunts) un bez adreses (50.grupa 2054., 2038, 149., 191., 2064., 2065., 2066. un 2069. grunts), Dēļu ielā 4, Rīgā (50.grupa 8.grunts), Dēļu ielā 6, Rīgā (50.grupa 10.grunts), Dēļu ielā 7, Rīgā (50.grupa 124.grunts) un Dēļu ielā 8, Rīgā (50.grupa 7.grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

 

IX Citi jautājumi

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā, Maskavas ielā 385 (78. grupa, 2050. grunts) fasādes vienkāršotā atjaunošana.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X