26 | 04 | 2021
A+
A-

28.04.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 28.04.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums  plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

 

  1. Tirdzniecības ēku jaunbūves Rīgā, Lubānas ielā 129D (kad. Nr.0100 121 1193)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Pildas ielā 35 (kad. Nr. 0100 118 0097)

 

IX Citi jautājumi

  1. Latvijas Nacionālā teātra piebūves būvatļaujas nosacījumi Rīgā, Simtgades alejā 3 (kad. Nr. 0100 010 0088, 0100 010 0162)

 

 

 

 

 

 

Fontu izmērs
Kontrasts