27 | 11 | 2018
A+
A-

28.11.2018. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 28.11.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

6 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1. Viesnīcas pārbūve Dzirnavu ielā 106 (31. grupa, 9. grunts)
Pasūtītājs: SIA  „Jumāras Īpašumi”
Projekta izstrādātājs: A/S  Palast Architekts”

 

2. VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 34. korpusa pārbūve Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts)
Pasūtītājs: VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
Projekta izstrādātājs: SIA  „DUAL ARHITEKTI”

 

3. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte un publiskās auditorijas būvniecība Zunda krastmalā 10 un Zunda krastmalā 8 (062. grupa, 2003. grunts)
Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte
Projektētājs: SIA „VALEINIS UN STEPE”

 

4. Esošās ēkas (lit. 004, lit. 005) demontāža, jaunas biroju ēkas ar komercplatībām jaunbūve Sporta ielā 2 (019. grupa, 0086. grunts)
Pasūtītājs: SIA Sporta 2”
Projektētājs: SIA Diānas Zalānes projektu birojs”

 

5. Rīgas Centrāltirgus teritorijas attīstības 1. kārta, Centrāltirgus ielā (4. grupa, 86. grunts; 4. grupa, 69. grunts)
Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Projektētājs: SIA „BALTEX GROUP”

 

6. Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Ķeguma ielā 39 (089. grupa, 2175. grunts)
Pasūtītājs: SIA „ Ķeguma 39”
Projektētājs: SIA „Artcore” 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Esošo ēku demontāža un biroju ēku jaunbūve Balasta dambī 1k-2 (61. grupa, 0086. grunts).
Pasūtītājs: SIA „CosmoConsult LV
Projektētājs: SIA „ARHIS ARHITEKTI”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X