28 | 04 | 2020
A+
A-

29.04.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 29.04.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Sporta komplekss ar sporta un pakalpojumu sniegšanas ēkām Rīgā, Kauguru ielā 10 (kad. Nr. 0100 075 0796).
  2. Dr. Mauriņa klīnikas jaunbūve Rīgā, Jaunā Mežaparka ielā 4 (kad. Nr. 0100 090 0191, 0100 090 0192, 0100 090 0193).
  3. Skolas ēkas nojaukšana Rīgā, Biķernieku ielā 200 (kad. Nr. 0100 123 0035).
  4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Klīveru ielā 2 (kad. Nr. 0100 049 0054).

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves konkursa nolikums Rīgā, Miera ielā 30 (kad. Nr. 0100 023 0013).

 

IX Citi jautājumi

  1. Tirdzniecības ēkas jaunbūves Rīgā, Brīvības gatvē 254, fasāžu detalizācijas izskatīšana (kad. Nr. 0100 089 0034).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X