28 | 08 | 2018
A+
A-

29.08.2018. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 29.08.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

· 6 attīstības priekšlikums;
· nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
· nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
· nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
· nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
· nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
· 1 jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
· nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
· 1 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1.Tirdzniecības centra jaunbūve Rusova ielā 1 (85. grupa, 2045. grunts).

Pasūtītājs: SIA „KORBELA”

Projektētājs: SIA „Arhitektūrinženieru kompānija ARHIS”, Daugavpils

  1. Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Buru ielā 22 (050. grupa, 0181. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona

Projektētājs: SIA „PBR”

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Cieceres ielā 4 (056. grupa, 2094. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Cieceres Invest”

Projektētājs: SIA „TECTUM”

  1. Daudzdzīvokļu ēkas lit.002 pārbūve Rīgā, J.Asara ielā 11 (037. grupa, 162. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Aizdzires ozoli”

Projektētājs: SIA „Arhitektu birojs LOFT”

  1. RSU daudzfunkcionālās ēkas jaunbūve Konsula ielā 21 (zemes gabala kadastra apzīmējums 0100 064 0062).

Pasūtītājs: Rīgas Stradiņa universitāte

Projektētājs: SIA „Geometrico”, arhitekts Roberts Vilks

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Vecmīlgrāvja 2. līnijā 13 (zemes gabala kadastra apzīmējums 0100 112 0032).

Pasūtītājs: Fiziska persona

Projektētājs: arhitekts Andris Vītols

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Par atklātā arhitektūras konkursa “Biroju ēkas ar komercplatībām 1.stāvā jaunbūve Rīgā, K.Barona ielā 30A (30 grupa, 168. grunts) nolikuma saskaņošanu un žūrijas locekļa nozīmēšanu.

Ierosinātājs: SIA „P2A”

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

  1. Meta izskatīšana. Dzīvojamo ēku lit.001 un lit.002 pārbūve Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 22 (043. grupa, 109. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona

Projektētājs: SIA „MERU ARHITEKTI”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X