29 | 01 | 2019
A+
A-

30.01.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 30.01.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

7 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Ražošanas korpusa pārbūve par tirdzniecības centru Vienības gatvē 194A (107. grupa, 2322. grunts).
Pasūtītājs: SIA ,,Plesko Real Estate”
Projektētājs: SIA ,,Inženieru birojs ,,Būve un forma””

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Vecmīlgrāvja 2. līnijā 13 (112. grupa, 0032. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: fiziska persona

 

3. Esošās ēkas (lit. 004, lit. 005) demontāža, jaunas biroju ēkas ar komercplatībām jaunbūve Sporta ielā 2 (019. grupa, 0086. grunts)
Pasūtītājs: SIA Sporta 2”
Projektētājs: SIA Diānas Zalānes projektu birojs”

 

4. Dzīvojamās mājas pārbūve par ārstniecības iestādi Bauskas ielā 103, Rīgā (052. grupa, 0184. grunts)
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA I. P. Projekts”

 

5. Mēbeļu ražošanas un konstruktoru biroja ēkas jaunbūve Ventspils ielā 45B (075. grupa, 0928. grunts)
Pasūtītājs: SIA „MERR”
Projektētājs: fiziska persona

 

6. Mēbeļu ražošanas un biroja ēkas jaunbūve Ventspils ielā 45C (075. grupa, 2062. grunts)
Pasūtītājs: SIA MERR”
Projektētājs: fiziska persona

 

7. Mazstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūve Čiekurkalna 2. līnijā 4 (85. grupa, 2071. grunts)
Pasūtītājs: SIA ABata”
Projektētājs: A/S Palast Architekts”

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

1. Divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūves Cieceres ielā 4 (056. grupa, 2094. grunts) arhitektoniskais risinājums
Pasūtītājs: SIA „Cieceres Invest”
Projektētājs: SIA „TECTUM”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X