29 | 06 | 2021
A+
A-

30.06.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 30.06.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums  plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Sporta kompleksa jaunbūve Rīgā, Dambja ielā 8 (kad. Nr. 0100 014 0183 (Nr. 1); 0100 014 2103 (Nr. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X