28 | 12 | 2020
A+
A-

30.12.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 30.12.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Biroju ēkas pārbūve Rīgā, Pils ielā 8/10 (kad. Nr. 0100 008 0047., 0100 008 0048., 0100 008 0049., 0100 008 0050)
  2. Dzīvojamo māju Lit.001, Lit.002 pārbūve un dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Amālijas ielā 17 (kad. Nr. 0100 057 0061)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Rātsupītes ielā b/n (kad. Nr. 0100 104 2051)

 

IX Citi jautājumi

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves mets Rīgā, Klīveru ielā 2 (kad. Nr. 0100 049 0054)

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X