29 | 03 | 2021
A+
A-

31.03.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 31.03.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums  plkst. 09:00)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma izstrādes piemērošana zemes vienībai Rīgā, Bukaišu ielā 2A (kad. Nr. 0100 073 0529)

 

IX Citi jautājumi

  1. Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei teritorijai Rīgā, starp Krasta ielu, Salu tiltu un Daugavu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X