15 | 03 | 2021
A+
A-

17.03.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 17.03.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums  plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Savrupmājas  jaunbūve Rīgā, Liedaga ielā 7 (kad. Nr. 0100 012 1259)
  2. Ēkas nojaukšana Rīgā, Brīvības gatvē 193 (kad. Nr. 0100 086 0001)

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Arhitektūras ideju konkursa “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64 (kad. Nr. 0100 021 0039)” darbu apskats

 

IX Citi jautājum

  1. Par atzinuma sniegšanu lokālplānojuma redakcijai zemesgabalam Rīgā, Tumes ielā 25 (kad. Nr.01000730601)
  2. Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei teritorijai Rīgā, Ķīšezera ielā 6 (kad. Nr. 0100 084 2144)
  3.  Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Rīgā, Ventspils ielā 10A (kad. Nr. 0100 056 2064)
  4.  Katlu mājas Rīgā, Atlasa ielā 7A (kad. Nr. 0100 087 0268) iekļaušana valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā
  5. Ēku kompleksa Rīgā, Vienības gatvē 24 (kad. Nr. 0100 054 0182) iekļaušana valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X