12 | 03 | 2019
A+
A-

13.03.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 13.03.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

· 3 attīstības priekšlikumi;
· nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
· nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
· nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
· nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
· nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
· nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
· nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
· 1 cits jautājums.

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Tirdzniecības centra jaunbūve Sergeja Eizenšteina ielā 47 (122. grupa, 2120. grunts).

Pasūtītājs: SIA „E47”
Projektētājs: SIA „Lejnieku projektēšanas birojs”

 

  1. Īslaicīgas lietošanas būves – tirdzniecības paviljona novietošana Nometņu ielā 64 (57. grupa, 200 grunts).

Pasūtītājs: SIA Kalnciema iela”
Projektētājs: SIA Arhitektes Lienes Griezītes studija”

 

  1. Īslaicīga rakstura būve automazgātava Kurbada ielā 9 (31. grupa, 88. grunts).

Pasūtītājs: „HI-TECH SOLUTION GROUP OU”
Projektētājs: SIA „Procel PRO

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

  1. Esošās ēkas (lit.004, lit.005) demontāža, jaunas biroju ēkas ar komercplatībām jaunbūve Sporta ielā 2 (19.grupa, 86.grunts).

Pasūtītājs: SIA Sporta 2”
Projektētājs: SIA Diānas Zalānes projektu birojs”

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X