19 | 03 | 2019
A+
A-

20.03.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 20.03.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums  plkst. 09:00)

Darba kārtība:

6 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Jaukta tipa ēkas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 19 (2A) (51. grupa, 2034. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „DEI arhitekti”

 

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Kuršu ielā 27A (92. grupa, 698. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: fiziska persona

 

  1. Tirdzniecības ēkas jaunbūve Brīvības gatvē 254 (89. grupa,  34. grunts).

Pasūtītājs: SIA „LIDL LATVIJA”
Projektētājs: SIA „ARCHAB”

 

  1. Zobārstniecības privātprakses jaunbūve Slokas ielā b/n (64. grupa, 2099. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „BK ROYAL”

 

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Kristapa ielā 35 (60. grupa, 325. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „Diānas Zalānes projektu birojs”

 

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve Miesnieku ielā 3 (8. grupa; 28. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „Archdesigne”

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto

ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

 

  1. Divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūves Cieceres ielā 4 (56. grupa, 2094. grunts) arhitektoniskais risinājums.

Pasūtītājs: SIA „Cieceres Invest”
Projektētājs: SIA „TECTUM”

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X