26 | 02 | 2021
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 01.03.2021. sēdes Nr. 9 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

01.03.2021. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

01.03.2021. SĒDES NR. 9 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA
INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 2. 3.
1.1.1. G. Šteingolde-Varna Jaunciema gatve 231F
(kadastra apzīmējums 0100 113 2310)

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. V. Freimanis Vēja iela 2
(kadastra apzīmējums 0100 053 0005)
1.2.2. V. Freimanis Ormaņu iela 12
(kadastra apzīmējums 0100 059 0089)
1.2.3. V. Freimanis Jelgavas iela 8
(kadastra apzīmējums 0100 050 0111);
Jelgavas iela 12
(kadastra numurs 0100 050 0110;
kadastra apzīmējums 0100 050 0067)
1.2.4. V. Kondrāte Detlava Brantkalna iela 1A
(kadastra apzīmējums 0100 071 02618)
1.2.5. V. Kondrāte Zaķusalas krastmala zemesgabalos bez adrese (kadastra apzīmējumi 0100 051 0044, 0100 051 0165)
1.2.6. V. Kondrāte Franča Trasuna iela 31
(kadastra apzīmējums 0100 118 0042)
1.2.7. V. Kondrāte Zaķusalas krastmala zemesgabalos bez adrese (kadastra apzīmējumi 0100 051 0044, 0100 051 0165, 0100 051 2004)
1.2.8. L. Konrade Mellužu iela bez numura
(kadastra apzīmējums 0100 080 0768)
1.2.9. L. Konrade Kuldīgas iela 9A
(kadastra apzīmējums 0100 063 0197)
1.2.10. L. Konrade Dzirciema iela bez numura
(kadastra apzīmējums 0100 077 2104), pie Dzirciema ielas 100
1.2.11. L. Konrade Imantas 1. līnijas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 093 0108), pie Imantas 1. līnijas 19
1.2.12. G. Šteingolde-Varna Viskaļu iela 18
(kadastra apzīmējums 0100 085 0037)
1.2.13. G. Šteingolde-Varna Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu
1.2.14. G. Šteingolde-Varna Kūduma iela 2
(kadastra apzīmējums 0100 120 0570)
1.2.15. G. Šteingolde-Varna Mangaļu prospekts 43
(kadastra apzīmējums 0100 120 1267)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. Freimanis Kabiles ielas sarkanās līnijas
(kadastra apzīmējums 0100 106 9010),
pie Kabiles ielas 21
1.3.2. V. Kondrāte Reinvaldu iela
(121. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0784),
pie Lubānas ielas 155;
Lubānas iela (121. grupa, 44. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1123);
Lubānas iela (kadastra apzīmējums 0100 121 2993),
pie Lubānas ielas 155;
Lubānas iela (kadastra apzīmējums 0100 121 2994), pie Lubānas ielas 155
1.3.3. L. Konrade Voleru ielas sarkanās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 098 0007),
pie Voleru ielas 43;
Voleru iela 41 (kadastra apzīmējums 0100 098 0018);
Voleru iela 47 (kadastra apzīmējums 0100 098 0014)
1.3.4. L. Konrade Kuldīgas iela 45A
(kadastra apzīmējums 0100 064 2049)
1.3.5. L. Konrade Īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas liegums “Jaunciems”
dabas lieguma zona (kadastra apzīmējums 0100 113 0634),
pie Jaunciema gatves 171
1.3.6. G. Šteingolde-Varna Ulža iela 12
(kadastra apzīmējums 0100 127 0503)
1.3.7. G. Šteingolde-Varna Umurgas iela 20
(kadastra apzīmējums 0100 092 0479)
1.3.8. G. Šteingolde-Varna Atlantijas iela 34A
(kadastra apzīmējums 0100 120 0754)
1.3.9. G. Šteingolde-Varna Mangaļu prospekts 58
(kadastra apzīmējums 0100 120 0393)
1.3.10. G. Šteingolde-Varna Mores iela 39
(kadastra apzīmējums 0100 068 0177)

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                      I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X