02 | 01 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.01.2020. sēdes Nr. 1 darba kārtība

APSTIPRINU:
V. Stepaņenko

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

RĀTSLAUKUMS 1; 03.01.2020. PLKST. 11.00
511. kabinets

 

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

03.01.2020. SĒDES NR. 1 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

Jautājumu nav.

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. E. Biseniece Klīveru iela 2
(49. grupa, 54. grunts)
1.2.2. V. Freimanis Mazā Nometņu iela 19A
(57. grupa, 40. grunts)
1.2.3. V. Freimanis Mazā Nometņu iela 19A
(57. grupa, 40. grunts)
1.2.4. G. Šteingolde-Varna Ernesta Birznieka – Upīša iela 19 (30. grupa, 2007. grunts,
kadastra apzīmējums 0100 030 0123)
1.2.5. G. Šteingolde-Varna Hipokrāta iela bez numura;
Sergeja Eizenšteina iela bez numura (122. grupa, 2121. grunts)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. Freimanis Kalnciema iela 26
(59. grupa, 44. grunts)
1.3.2. V. Freimanis Drustu iela 1
(105. grupa, 135. grunts)

 Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                 I. Bernovska
p.i.                                                                                                                                 V. Freimanis

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X