30 | 12 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.01.2021. sēdes Nr. 1 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

04.01.2021. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

04.01.2021. SĒDES NR. 1 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

Jautājumu nav.

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. V. Freimanis Dāliju iela 23B
(105. grupa, 377. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0358);
Dāliju ielas sarkanās līnijas
(kadastra apzīmējums 0100 105 0014)
1.2.2. V. Kondrāte Ūdeļu iela 20
(123. grupa, 86. grunts)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. Freimanis Dikļu iela 49
(105. grupa, 2130. grunts)
1.3.2. V. Freimanis Jūrmalas gatve 106
(82. grupa, 591. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1038)
1.3.3. V. Kondrāte Krustpils iela 6B
(121. grupa, 210. grunts)
1.3.4. G. Šteingolde-Varna Miera iela 95
(25. grupa, 92. grunts)

 Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                       I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X