30 | 04 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.05.2020. sēdes Nr. 19 darba kārtība

UZMANĪBU!

ŅEMOT VĒRĀ VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU “COVID-19” VĪRUSA DĒĻ, RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDES UZ LAIKU TIEK SLĒGTAS, APMEKLĒTĀJI SĒDĒS NETIEK PIEŅEMTI!

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

05.05.2020. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

05.05.2020. SĒDES NR. 19 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

Jautājumu nav.

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. E. Biseniece Dziesmas iela 7
(108. grupa, 35. grunts)
1.2.2. K. Vilciņa Melnsila iela 9
(59. grupa, 156. grunts);
Melnsila ielas sarkanās līnijas
(59. grupa, 9999. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Melnsila ielas 7
1.2.3. K. Vilciņa Ventspils ielas sarkanās līnijas (56. grupa, 9999. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 056 2097)
1.2.4. V. Kondrāte Krustpils iela 53
(121. grupa, 1225. grunts)
1.2.5. K. Vilciņa Kalnciema iela 38
(59. grupa, 150. grunts);
Melnsila ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 059 2047)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. K. Vilciņa Priedaines iela 17A
(99. grupa, 2109. grunts)
1.3.2. V. Kondrāte Lāčplēša iela 73
(31. grupa, 2008. grunts),
pie Lāčplēša ielas 73A
1.3.3. V. Kondrāte Marijas iela 10
(30. grupa, 87. grunts)
1.3.4. V. Kondrāte Krāslavas iela 9
(40. grupa, 73. grunts)
1.3.5. V. Kondrāte Brīvības gatve 216
(89. grupa, 1. grunts)
1.3.6. G. Šteingolde-Varna Linezera iela 3
(92. grupa, 336. grunts)
1.3.7. G. Šteingolde-Varna Hipokrāta iela 2
(122. grupa, 2078. grunts)
1.3.8. G. Šteingolde-Varna Mārkalnes iela 15
(91. grupa, 3032. grunts)
1.3.9. G. Šteingolde-Varna Poruka iela 19
(94. grupa, 130. grunts)
1.3.10. G. Šteingolde-Varna Vecāķu prospekts 49
(120. grupa, 1385. grunts)
1.3.11. K. Vilciņa Bauskas iela 47
(53. grupa, 206. grunts)

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                        I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X