03 | 01 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.01.2020. sēdes Nr. 2 darba kārtība

APSTIPRINU:
V. Stepaņenko

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

RĀTSLAUKUMS 1; 06.01.2020. PLKST. 11.00
511. kabinets

 

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

06.01.2020. SĒDES NR. 2 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

Jautājumu nav.

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. E. Biseniece Zemesgabals bez adreses
(97. grupa, 2001. grunts),
 pie Zilās ielas 1
1.2.2. E. Biseniece Zemesgabals bez adreses
(97. grupa, 91. grunts), pie Zilās ielas 3
1.2.3. E. Biseniece Zilā iela 11 (97. grupa, 2000. grunts)
1.2.4. E. Biseniece Baložu ielas sarkanās līnijas (60. grupa, 224. grunts; kadastra apzīmējums 0100 060 2106),
pie Baložu ielas 31
1.2.5. E. Biseniece Zvejnieku iela 16
(62. grupa, 2049. grunts)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. Freimanis Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 057 0008, pie Ormaņu ielas 11
1.3.2. G. Šteingolde-Varna Ipalas iela 5
(120. grupa, 2245. grunts)

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                           I. Bernovska
p.i.                                                                                                                                           V. Freimanis

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X