03 | 04 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.04.2020. sēdes Nr. 15 darba kārtība

UZMANĪBU!

ŅEMOT VĒRĀ VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU “COVID-19” VĪRUSA DĒĻ, RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDES UZ LAIKU TIEK SLĒGTAS, APMEKLĒTĀJI SĒDĒS NETIEK PIEŅEMTI!

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

06.04.2020. PLKST. 11.00
VIrtuāli, programmā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

06.04.2020. SĒDES NR. 15 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA
INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 2. 3.
1.1.1. K. Vilciņa Vienības gatve 194A
(107. grupa, 2322. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 107 0601)

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. E. Biseniece Vakarbuļļu iela 8
(109. grupa, 42. grunts)
1.2.2. E. Biseniece Admirāļu iela 15A
(110. grupa, 2098. grunts)
1.2.3. E. Biseniece Zemesgabals bez adreses
(93. grupa, 21. grunts);
zemesgabals bez adreses
(93. grupa, 22. grunts), Jūrmalas gatvē
1.2.4. K. Vilciņa Kabiles iela 12
(106. grupa, 1042. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 106 0954)
1.2.5. V. Kondrāte Augšiela 1
(37. grupa, 2003. grunts)
1.2.6. V. Kondrāte Ilūkstes iela bez numura
(71. grupa, 2388. grunts)
1.2.7. V. Kondrāte Ikšķiles iela 1
(78. grupa, 2221. grunts)
1.2.8. V. Kondrāte Brīvības gatve 232
(89. grupa, 183. grunts)
1.2.9. G. Šteingolde-Varna Starta iela 17
(86. grupa, 2018. grunts)
1.2.10. G. Šteingolde-Varna Brīvības gatve 347
(91. grupa, 2256. grunts)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. K. Vilciņa Pārslas iela 3 (56. grupa, 136. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0337); Pārslas ielas sarkanās līnijas (56. grupa, 9999. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 056 0151),
pie Pārslas ielas 3
1.3.2. E. Biseniece Kooperatīva iela 4
(93. grupa, 76. grunts)
1.3.3. K. Vilciņa Gustava ielas sarkanās līnijas (54. grupa, 173. grunts; kadastra apzīmējums 0100 054 2036),
pie mājas Gustava ielā 10
1.3.4. V. Kondrāte Pārmiju iela 14A
(78. grupa, 491. grunts)
1.3.5. V. Kondrāte Augusta Deglava iela 67
(71. grupa, 160. grunts)
1.3.6. V. Kondrāte Krāslavas iela 9
(40. grupa, 73. grunts)
1.3.7. G. Šteingolde-Varna Zemesgabals ar kadastra Nr. 0100 120 1681,
pie Bākas ielas 13
1.3.8. G. Šteingolde-Varna Vecmīlgrāvja 1. līnija 46
(111. grupa, 59. grunts)
1.3.9. G. Šteingolde-Varna Rāmuļu iela 37
(14. grupa, 2080. grunts)
1.3.10. G. Šteingolde-Varna Viestura prospekts 81
(95. grupa, 2009. grunts)
1.3.11. G. Šteingolde-Varna Ulža iela 7
(127. grupa, 174. grunts)
1.3.12. G. Šteingolde-Varna Silciema iela 3
(92. grupa, 743. grunts)

 Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                          I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X