07 | 02 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.02.2020. sēdes Nr. 7 darba kārtība

APSTIPRINU:
V. Petrovs

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

RĀTSLAUKUMS 1;
10.02.2020. PLKST. 11.00
511. kabinets

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

10.02.2020. SĒDES NR. 7 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA
INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 2. 3.
1.1.1 V. Freimanis Tumes iela 25
(73. grupa, 601. grunts)
1.1.2. V. Kondrāte Maskavas iela 190
(48. grupa, 149. grunts)

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. E. Biseniece Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras un estakādes I kārtas: posms no Zolitūdes ielas līdz dzelzceļa stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga” būvniecība
1.2.2. E. Biseniece Āgenskalna iela 1
(60. grupa, 139. grunts)
1.2.3. E. Biseniece Klīveru iela 2
(49. grupa, 54. grunts)
1.2.4. V. Freimanis Bauskas iela 97
(52. grupa, 29. grunts)
1.2.5. V. Freimanis Beverīnas iela bez numura
(107. grupa, 334. grunts),
pie Beverīnas ielas 3
1.2.6. V. Freimanis Zemesgabals bez adreses
(53. grupa, 21. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 053 2064);
Jelgavas iela 54 (53. grupa, 1. grunts)
1.2.7. V. Kondrāte Stigu iela 8
(92. grupa, 2026. grunts)
1.2.8. V. Kondrāte Lokomotīves iela 66
(78. grupa, 2059. grunts)
1.2.9. V. Kondrāte Ernesta Birznieka – Upīša iela 19 (30. grupa, 2007. grunts,
kadastra apzīmējums 0100 030 0123)
1.2.10. G. Šteingolde-Varna Bajāru iela bez numura
(116. grupa, 2025. grunts)
1.2.11. G. Šteingolde-Varna Ūdeļu iela 16
(123. grupa, 530. grunts),
Ūdeļu ielas sarkanās līnijas
(123. grupa, 132. grunts; kadastra apzīmējums 0100 123 0096),
pie Ūdeļu ielas 16
1.2.12. G. Šteingolde-Varna Mangaļu prospekts bez numura
(120. grupa, 1477. grunts)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. E. Biseniece Zolitūdes iela 77E
(99. grupa, 86. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0072);
Ēnas iela 6A (82. grupa, 944. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0908)
1.3.2. E. Biseniece Lielā iela 71D
(104. grupa, 503. grunts)
1.3.3. E. Biseniece Tvaikoņu iela 3
(63. grupa, 2065. grunts)
1.3.4 E. Biseniece Kuldīgas iela 19A
(63. grupa, 2074. grunts)
1.3.5. V. Freimanis Drustu iela 48
(105. grupa, 170. grunts)
1.3.6. V. Freimanis Bramberģes iela 47
(106. grupa, 898. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 106 0886)
1.3.7. V. Freimanis Ventspils iela 63A
(75. grupa, 2099. grunts)
1.3.8. V. Freimanis Kalnciema iela 26
(59. grupa, 44. grunts)
1.3.9. V. Freimanis Graudu ielā 61C
(107. grupa, 435. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 107 0421)
1.3.10. V. Freimanis Īvandes iela 9
(106. grupa, 278. grunts)
1.3.11. V. Kondrāte Marijas iela 10
(30. grupa, 87. grunts)
1.3.12. V. Kondrāte Piedrujas iela 12
(118. grupa, 51. grunts)
1.3.13. V. Kondrāte Balvu iela 13
(48. grupa, 86. grunts)
1.3.14. G. Šteingolde-Varna Pētersalas iela 18B
(12. grupa, 49. grunts);
Pētersalas iela 18
(12. grupa, 122. grunts)
1.3.15. G. Šteingolde-Varna Gatiņa iela 3
(127. grupa, 185. grunts)
1.3.16. G. Šteingolde-Varna Brīvības iela 191
(26. grupa, 126. grunts)
1.3.17. G. Šteingolde-Varna Mēness iela 3
(26. grupa, 24. grunts),
pie ēkas Mēness ielā 21 k-1
1.3.18. G. Šteingolde-Varna Rāmuļu iela 37
(14. grupa, 2080. grunts)
1.3.19. G. Šteingolde-Varna Kārļa Vatsona iela 11A
(84. grupa, 382. grunts)
1.3.20. G. Šteingolde-Varna Hamburgas iela 6A
(84. grupa, 34. grunts)

 Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                       I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X