08 | 01 | 2021
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.01.2021. sēdes Nr. 2 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

11.01.2021. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

11.01.2021. SĒDES NR. 2 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA
INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 3. 4.
1.1.1. V. Freimanis Magoņu iela 3
(kadastra apzīmējums 0100 056 2076)

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. V. Freimanis Lielās ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 110 9001, 0100 110 0203, 0100 110 0204), pie krustojuma ar Bangu ielu
1.2.2. V. Freimanis Durbes iela 2
(kadastra apzīmējums 0100 061 0213)
1.2.3. V. Freimanis Jaunpils iela bez numura
(kadastra apzīmējums 0100 075 0461),
pie Jaunpils ielas 24
1.2.4. V. Freimanis Lipaiķu iela 7
(kadastra apzīmējums 0100 099 2265)
1.2.5. V. Freimanis Jelgavas iela 14
(kadastra apzīmējums 0100 050 0072), Jelgavas iela 16
(kadastra apzīmējums 0100 050 0073) Jelgavas iela 18
(kadastra apzīmējums 0100 050 0074)
1.2.6. V. Kondrāte Zaķusalas krastmala zemesgabalos bez adrese (kadastra apzīmējumi 0100 051 0044, 0100 051 0165, 0100 051 2004)
1.2.7. V. Kondrāte Līduma iela 14
(kadastra apzīmējums 0100 122 0076)
1.2.8. V. Kondrāte Hipokrāta iela 2
(kadastra apzīmējums 0100 122 2078)
1.2.9. V. Kondrāte Ūdeļu iela 20
(kadastra apzīmējums 0100 123 0086)
1.2.10. V. Kondrāte Baltinavas iela 17
(kadastra apzīmējums 0100 092 0597)
1.2.11. G. Šteingolde-Varna Hipokrāta iela 4
(kadastra apzīmējums 0100 122 2117)
1.2.12. G. Šteingolde-Varna Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģos, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
1.2.13. G. Šteingolde-Varna Baltāsbaznīcas iela 40
(kadastra apzīmējums 0100 111 0439)
1.2.14. G. Šteingolde-Varna Kūduma iela 23
(kadastra apzīmējums 0100 120 0508)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. Freimanis Konsula iela 21
(kadastra apzīmējums 0100 064 0371)
1.3.2. V. Freimanis Abavas iela 1
(kadastra apzīmējums 0100 055 0148)
1.3.3. V. Freimanis Kuldīgas iela 45A
(kadastra apzīmējums 0100 064 2049)
1.3.4. V. Freimanis Ugāles iela 8
(kadastra apzīmējums 0100 075 0439)
1.3.5. V. Freimanis Magoņu iela 3
(kadastra apzīmējums 0100 056 2076)
1.3.6. V. Freimanis Dikļu iela 49
(kadastra apzīmējums 0100 105 2130)
1.3.7. V. Freimanis Vienības gatve 54
(kadastra apzīmējums 0100 054 0075)
1.3.8. V. Kondrāte Zaķusalas krastmala 21
(kadastra apzīmējums 0100 051 0051)
1.3.9. G. Šteingolde-Varna Lejasciema iela 4
(kadastra apzīmējums 0100 127 0394)
1.3.10. G. Šteingolde-Varna Čiekurkalna 1. līnija 55
(kadastra apzīmējums 0100 088 0138)
1.3.11. G. Šteingolde-Varna Mazās Juglas ielas teritorija,
kadastra apzīmējums 0100 123 9001, pie Mazās Juglas ielas 9
1.3.12. G. Šteingolde-Varna Audupes iela bez numura
(kadastra apzīmējums 0100 120 1472)
1.3.13. G. Šteingolde-Varna Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 012 2053), pie Sermuliņu ielas
1.3.14. G. Šteingolde-Varna Jaunciema gatve 271
(kadastra apzīmējums 0100 113 2254)

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                          I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X