08 | 05 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.05.2020. sēdes Nr. 20 darba kārtība

UZMANĪBU!

ŅEMOT VĒRĀ VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU “COVID-19” VĪRUSA DĒĻ, RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDES UZ LAIKU TIEK SLĒGTAS, APMEKLĒTĀJI SĒDĒS NETIEK PIEŅEMTI!

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

11.05.2020. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

11.05.2020. SĒDES NR. 20 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

Jautājumu nav.

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. E. Biseniece Dumbrāja ielas sarkanās līnijas (93. grupa, 2143. grunts),
pie Dumbrāja ielas 12
1.2.2. E. Biseniece Dziesmas iela 7
(108. grupa, 35. grunts)
1.2.3. E. Biseniece Admirāļu iela 15A (110. grupa, 2098. grunts)
1.2.4. E. Biseniece Birzes iela 27A
(103. grupa, 121. grunts)
1.2.5. E. Biseniece Kurzemes prospekts 117
(117. grupa, 4. grunts)
1.2.6. E. Biseniece Zemesgabals bez adreses
(97. grupa, 2160. grunts),
pie Zilās ielas 1
1.2.7. G. Šteingolde-Varna Emīla Dārziņa iela 7
(84. grupa, 237. grunts)
1.2.8. G. Šteingolde-Varna Brīvības gatve 347
(91. grupa, 2256. grunts)
1.2.9. G. Šteingolde-Varna Mangaļu prospekts bez numura
(120. grupa, 1477. grunts)
1.2.10. K. Vilciņa Kārļa Ulmaņa gatve bez numura (82. grupa, 2552. grunts);
Kārļa Ulmaņa gatves sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 082 9012
1.2.11. K. Vilciņa Putnu iela 10A (73. grupa, 560. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0544)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. K. Vilciņa Beverīnas iela bez numura
(107. grupa, 334. grunts),
pie Beverīnas ielas 3
1.3.2. K. Vilciņa Sējas iela 32 (106. grupa, 814. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0800); Sējas ielas sarkanās līnijas
(106. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0389),
pie Sējas ielas 32
1.3.3. V. Kondrāte Bruņinieku iela 14
(22. grupa, 5. grunts)
1.3.4. V. Kondrāte zemesgabals bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 0046 000072,
pie Virsaišu ielas 9
1.3.5. G. Šteingolde-Varna Zemesgabals bez numura
(24. grupa, 373. grunts),
pie ēkas Tomsona ielā 7
1.3.6. G. Šteingolde-Varna Baznīcas iela 19/23
(20. grupa, 102. grunts)
1.3.7. G. Šteingolde-Varna Murjāņu iela 44
(124. grupa, 342. grunts)
1.3.8. G. Šteingolde-Varna Juglas iela 2C (92. grupa, 68. grunts);
Juglas iela 2 (92. grupa, 98. grunts)
1.3.9. G. Šteingolde-Varna Lejasciema iela 31
(127. grupa, 333. grunts)
1.3.10. G. Šteingolde-Varna Burtnieku iela 14
(116. grupa, 123. grunts)
1.3.11. G. Šteingolde-Varna Nesaules iela 9
(90. grupa, 42. grunts)
1.3.12. G. Šteingolde-Varna Punduru iela 6
(111. grupa, 243. grunts)
1.3.13. G. Šteingolde-Varna Atlantijas iela 91
(120. grupa, 839. grunts)
1.3.14. K. Vilciņa Pilsoņu iela 13
(56. grupa, 115. grunts);
Ventspils iela 22
(56. grupa, 102. grunts);
Zmesgabals bez adreses
(56. grupa, 87. grunts),
pie Ventspils ielas 22

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                 I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X