09 | 10 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.10.2020. sēdes Nr. 42 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

12.10.2020. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

12.10.2020. SĒDES NR. 42 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

Jautājumu nav.

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. E. Biseniece Vakarbuļļu iela 8
(109. grupa, 42. grunts)
1.2.2. E. Biseniece Lēpju iela 4 (103. grupa, 145. grunts)
1.2.3. E. Biseniece Silikātu iela 24
(110. grupa, 172. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 110 0126)
1.2.4. V. Kondrāte Augusta Deglava iela 148 k-1
(121. grupa, 2833. grunts)
1.2.5. G. Šteingolde-Varna Lāčplēša iela 105
(40. grupa, 43. grunts);
Lāčplēša ielas teritorija,
kadastra apzīmējumi 0100 040 0126, 0100 040 9000
1.2.6. G. Šteingolde-Varna Aizvaru iela 18A
(71. grupa, 2402. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0523);
Aizvaru ielas teritorija,
kadastra apzīmējums 0100 071 0317
1.2.7. G. Šteingolde-Varna Zemesgabals bez adreses,
kadastra apzīmējums 0100 017 0090, pie Brasas tilta
1.2.8. G. Šteingolde-Varna Hipokrāta iela 24
(122. grupa, 2022. grunts)
1.2.9. G. Šteingolde-Varna Zvejas iela 30
(120. grupa, 265. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 120 1407)
1.2.10. G. Šteingolde-Varna Satiksmes pārvads
no Tvaika ielas uz Kundziņsalu
1.2.11. G. Šteingolde-Varna Roberta Feldmaņa iela 9
(84. grupa, 2040. grunts)
1.2.12. G. Šteingolde-Varna Paegļu iela 15
(120. grupa, 2598. grunts)
1.2.13. G. Šteingolde-Varna Bukultu iela 1D
(14. grupa, 78. grunts, kadastra apzīmējums 0100 014 0077)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. E. Biseniece Elvīras iela 10 (64. grupa, 190. grunts)
1.3.2. E. Biseniece Dumbrāja iela 9
(93. grupa, 188. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 093 0330)
1.3.3. E. Biseniece Skrīveru iela 2 (64. grupa, 61. grunts)
1.3.4. E. Biseniece Anniņmuižas bulvāris 4
(93. grupa, 40. grunts)
1.3.5. E. Biseniece Nomales iela 3 (56. grupa, 222. grunts)
1.3.6. E. Biseniece Rucavas iela 7 (76. grupa, 186. grunts)
1.3.7. E. Biseniece Volguntes iela 35
(76. grupa, 393. grunts)
1.3.8. E. Biseniece Īvandes iela 7
(106. grupa, 279. grunts)
1.3.9. V. Kondrāte Sitas iela 24A
(121. grupa, 2694. grunts),
pie Kupravas ielas 29
1.3.10. V. Kondrāte Strautu iela 26
(121. grupa, 526. grunts)
1.3.11. V. Kondrāte Dzelzavas iela bez numura
(70. grupa, 2179. grunts),
 pie Dzelzavas ielas 25
1.3.12. G. Šteingolde-Varna Skolas iela 28
(20. grupa, 42. grunts)
1.3.13. G. Šteingolde-Varna Dzelzavas iela 6A
(70. grupa, 2116. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 070 0252)
1.3.14. G. Šteingolde-Varna Rožu iela 3
(127. grupa, 66. grunts)

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                          I.. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X