10 | 07 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.07.2020. sēdes Nr. 29 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

13.07.2020. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

13.07.2020. SĒDES NR. 29 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA
INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 2. 3.
1.1.1. E. Biseniece Zemesgabals bez adreses
(63. grupa, 4. grunts);
zemesgabals bez adreses
(63. grupa, 6. grunts);
zemesgabals bez adreses
(63. grupa, 8. grunts)
1.1.2. V. Freimanis Dāliju iela 14A
(105. grupa, 235. grunts)
1.1.3. V. Freimanis Kalnciema iela 11
(61. grupa, 192. grunts)

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. E. Biseniece Beberbeķu iela 16
(82. grupa, 81. grunts)
1.2.2. E. Biseniece Kurzemes prospekts 133A
(117. grupa, 2123. grunts)
1.2.3. E. Biseniece Kandavas iela 14B
(76. grupa, 2061. grunts)
1.2.4. E. Biseniece Imantas 6. līnija 3C
(93. grupa, 630. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 093 0602)
1.2.5. V. Freimanis Vienības gatve 36
(54. grupa, 69. grunts)
1.2.6. V. Freimanis Kārļa Ulmaņa gatve bez numura
(82. grupa, 2552. grunts);
Kārļa Ulmaņa gatves sarkanās līnijas
(kadastra apzīmējums 0100 082 9012), pie krustojuma ar Gaviezes ielu
1.2.7. G. Šteingolde-Varna Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru
stacijas kompleksās apbūves realizācija, dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras sagatavošanas darbi stacijas Ziemeļu zonā, būvdarbu izpildei Dienvidu zonā 4 kārta:  posmā no Maskavas ielas līdz Lāčplēša ielai

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. E. Biseniece Motoru iela 6 (77. grupa, 128. grunts)
1.3.2. E. Biseniece Mazā Dārza iela 1A
(64. grupa, 185. grunts)
1.3.3. E. Biseniece Palangas iela 10A
(77. grupa, 62. grunts)
1.3.4. E. Biseniece Palangas iela 10 B
(77. grupa, 61. grunts)
1.3.5. E. Biseniece Beberbeķu iela 34A
(82. grupa, 499. grunts)
1.3.6. V. Freimanis Kalnciema iela 93
(76. grupa, 72. grunts)
1.3.7. V. Freimanis Kantora iela 21
(105. grupa, 145. grunts)
1.3.8. V. Freimanis Āpšu iela 6
(53. grupa, 243. grunts)
1.3.9. G. Šteingolde-Varna Krišjāņa Valdemāra iela 56
(24. grupa, 256. grunts)
1.3.10. G. Šteingolde-Varna Kupravas iela 40
(121. grupa, 433. grunts)
1.3.11. G. Šteingolde-Varna Brīvības gatve 342
(92. grupa, 112. grunts)
1.3.12. G. Šteingolde-Varna Aplokciema iela bez numura
(68. grupa, 2006. grunts)
1.3.13. G. Šteingolde-Varna Zemesgabals ar kadastra Nr. 0100 120 2519,
pie Vabu ielas 23
1.3.14. G. Šteingolde-Varna Vabu iela 23
(120. grupa, 1395. grunts)

 Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                           I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X