11 | 01 | 2019
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.01.2019. sēdes Nr. 3 darba kārtība

APSTIPRINU:
V. Stepaņenko
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

RĀTSLAUKUMS 1; 14.01.2019. PLKST. 11.00
511. kabinetā

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

14.01.2019. SĒDES NR. 3 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA
INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 3. 4.
1.1.1. V. FREIMANIS DAUGAVGRĪVAS ŠOSEJA 7 K-1
GR/GR 97/2092

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. G. ŠTEINGOLDE-VARNA MASKAVAS IELA 458B GR/GR 125/6862,
KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 125 0700
1.2.2. G. ŠTEINGOLDE-VARNA DZELZAVAS IELA 74C
GR/GR 71/2044
1.2.3. G. ŠTEINGOLDE-VARNA EZERMALAS IELA 8
GR/GR 85/228
1.2.4. G. ŠTEINGOLDE-VARNA KOKNESES PROSPEKTS 2 GR/GR 84/101
1.2.5. G. ŠTEINGOLDE-VARNA ZEMESGABALS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU Nr. 0100 013 0049, PIE TVAIKA IELAS
1.2.6. M. VEINBERGA DZINTARA IELA 28A
GR/GR 108/41, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 108 2072
1.2.7. M. VEINBERGA
DAUGAVGRĪVAS IELA BEZ NUMURA
GR/GR 63/4
1.2.8. M. VEINBERGA
DRUVAS IELA 16
GR/GR 105/19
1.2.9. M. VEINBERGA
JELGAVAS IELA 60
GR/GR 53/10
1.2.10. M. VEINBERGA
BAUSKAS IELA 172
GR/GR 73/107

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. FREIMANIS AVOTU IELA 29
GR/GR 29/80
1.3.2 V. FREIMANIS KALNCIEMA IELA 23
GR/GR 60/62
1.3.3. V. FREIMANIS KRASTA IELA 21
GR/GR 41/135
1.3.4. V. FREIMANIS KALNCIEMA IELAS SARKANĀS LĪNIJAS,
KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 099 9013,
PRETĪ KALNCIEMA IELAI 197B
1.3.5. V. FREIMANIS BRŪKLEŅU IELA 64
GR/GR 106/2382;
BRŪKLEŅU IELAS SARKANĀS LĪNIJAS,
KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 106 0971
1.3.6. V. FREIMANIS DIGNĀJAS IELA BEZ NUMURA
GR/GR 73/363,
PIE DIGNĀJAS IELAS 10B
1.3.7. V. FREIMANIS GLIEMEŽU IELA 2
GR/GR 111/288
1.3.8. G. ŠTEINGOLDE-VARNA CITADELES IELA BEZ NUMURA GR/GR 10/2019,
PIE CITADELES IELAS 1
1.3.9. G. ŠTEINGOLDE-VARNA DZIRNAVU IELA 30
GR/GR 19/34
1.3.10. G. ŠTEINGOLDE-VARNA KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 119 GR/GR 24/210
1.3.11. G. ŠTEINGOLDE-VARNA IKŠĶILES IELA 8
GR/GR 78/955
1.3.12. G. ŠTEINGOLDE-VARNA RĒZEKNES IELAS SARKANĀS LĪNIJAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 121 9038,
PIE RĒZEKNES IELAS 5A;
PIEDRUJAS IELA BEZ NUMURA GR/GR 121/2269,
PIE RĒZEKNES IELAS 5A
1.3.13. G. ŠTEINGOLDE-VARNA BRĪVĪBAS GATVE 292
GR/GR 115/9
1.3.14. G. ŠTEINGOLDE-VARNA JAUNCIEMA 2. LĪNIJA 9
GR/GR 114/73
1.3.15. M. VEINBERGA
ROBEŽU IELA 3 K-3
GR/GR 55/2011
1.3.16. M. VEINBERGA
CĒRES IELA 24
GR/GR 106/2358
1.3.17. M. VEINBERGA
ĻERMONTOVA IELA 1
GR/GR 59/67

APSTĀDĪJUMU INSPEKCIJAS VADĪTĀJA                                         I. BERNOVSKA

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X